ב-1.7.19 ייסגר ויפונה שדה דב.

ההחלטה על סגירת השדה מגובה ונובעת מהחלטות בית המשפט והממשלה.
סגירת השדה מלווה בתכנית לפיתוח המתחם שתיטיב עם הציבור כולו.

חשוב לדעת

מתחם דב החדש – המכונה גם ‘הגוש הגדול’, נרכש בשנות ה-30 – 40 למאה הקודמת ע”י אזרחים מכלל האוכלוסייה. נמל התעופה שדה דב פועל על קרקע פרטית כבר עשרות שנים ללא הסדרה בחוק, כנגד רצונם של הבעלים וללא הסדר כלשהו מולם. השדה מהווה מפגע עיקרי לתושבי צפון העיר והמרכז. מלבד הרעש והזיהום –  פעילות שדה  התעופה אינה חוקית וסגירתו אושרה בהחלטות ממשלה וכן בחקיקת הכנסת.

ומה יצא למדינה ולאזרחים?

תוכנית מתחם דב החדש, המקודמת מזה שנים בוועדות התכנון בשיתוף רשות מקרקעי ישראל וגורמי המקצוע בעיריית תל אביב, הינה תכנית חדשנית ומתקדמת אשר לוקחת בחשבון את מכלול ההיבטים החשובים ליצירת שכונה חיה ודינמית הנותנת דגש להיבטי קיימות ואיכות חיים. תכנית זו היא התוכנית היחידה אשר ישימה מבחינה תכנונית ומשפטית ובהתאם להסכם המדינה עם הבעלים. במסגרת התכנית תוקמנה כ-16,000 יחידות דיור, מתוכן כ- 7,000 לדיור ציבורי ודיור במחיר מופחת.

למעלה מ- 70% מהמתחם
מוקצה לשטחי ציבור

כולל הקמת הפארק החופי הגדול בישראל, מרכז ספורט ימי וכמובן הסדרת גישה לרצועת חוף קסומה ורחבה. בנוסף יוקמו במתחם פארקים, אזורי מסחר ותעסוקה וכן 3,700 חדרי מלון. הקמת הפרוייקט תיתן תנופה אדירה גם לנגב, שכן הכספים שתקבל המדינה ממכירת קרקעותיה וכו  מחצית מזכויות הבעלים הפרטיים, המוערכים במיליארדי שקלים, שהתחייבו הבעלים הפרטיים להעביר למדינה בהסכם שנחתם עימם,  אמורים לשמש למימון העתקת בסיסי צה”ל לנגב.
 עקבו אחרינו גם בפייסבוק לטובת כלל העדכונים!

אל תחנקו

יודגש כי  בהתאם לחוק שקיבלה הכנסת בשנת 2017- כל עוד השדה ממשיך לפעול  זכאים הבעלים הפרטיים לתשלום דמי שימוש . המדובר בתשלום של מאות מליוני שקלים כפיצויים לכל שנה בו מתעכב הפינוי.

אי סגירת השדה תגרום לנזק של למעלה מ-12 מיליארד שקלים שיחד עם הגרעון הקים גם כך בתקציב המדינה, עלולים להכניס את המשק הישראלי למיתון חריף.

זאת עוד לפני הוויתור על אלפי יחידות דיור בר השגה, אי הקמה של כ- 350 דונם פארקים ושטחים פתוחים   לטובת הציבור כולל פתיחת הגישה לים וכן הכנסות בהיקף של מיליארדי שקלים שיועברו למדינה.

אשליית חולדאי

בדרכו לעכב את סגירת נמל התעופה, העלה רון חולדאי, ראש עיריית תל אביב, תכנית חלופית למתחם, אך בפועל, הצעתו היא אשליה בלבד. מדובר בהצעה שאינה ישימה במציאות והשארתה באוויר גורמת לנזק חמור, תוך הימנעות מתכנון  חלופה אמיתית ונדרשת לתעופה בארץ.

אז מה מציע חולדאי?

לבטל באופן גורף את רעיון השטחים הפתוחים ולהשאיר את זיהום האוויר גבוה, לצמצמם משמעותית את השטחים שהוקצו לטובת מוסדות ציבוריים ושטחי מסחר, להגביל את כמות הדירות שיוקמו (מבלי להקצות אף דירה במחיר מוזל) – אך למעשה, כל תוכנית אשר מציגה מצב של המשך הפעלת שדה התעופה לצד הקמת פרויקט דיור, אינה ישימה מבחינה תכנונית ומשפטית ובנוסף מפרה את ההסכם המחייב עם המדינה והחלטת בגץ לפינוי השדה.

יתרונות התכנית

סגירת שדה דב תביא לשינוי חיובי עצום שישפיע על המדינה כולה!

דיור בר השגה

תאפשר הקמת 4,600
יחידות דיור במחירים מופחתים

תעסוקה

יצירת 25,000
מקומות עבודה

תיירות

הקמת 3,700 חדרי מלון
חדשים וצמיחה תיירותית

זיהום

הפחתה ניכרת
בזיהום האוויר והקרקע

חוף הים

פתיחת קו חוף
הים לכולם

ריאה ירוקה

הקמת הפארק החופי
הגדול בישראל

תחבורה

אפשרות הקמת הקו הירוק ברכבת הקלה

היסטוריית הפרוייקט

0

אזרחים מכלל שכבות האוכלוסיה רוכשים זכויות על קרקעות הגוש הגדול

0

עיריית ת”א דורשת להעביר את שדה התעופה למקום אחר ומתקבלת החלטה על סגירתו

0

משרד התחבורה קובע: שדה דב ייסגר ב-1.9 אותה שנה.

0

 בניגוד להחלטת ממשלה – מתחילים דיונים על הרחבת השטח

0

בית המשפט ממנה עורכי דין לניהול המתחם

0

נחתם הסכם בין הבעלים לבין המדינה שעיקרו הוא כי המדינה תרכוש את הקרקעות,
ולאחר שיוסדר תכנונן, תעביר את זכויות הבעלות לבעלים.

0

נחתם הסכם בין הצדדים לפיו בעלי הקרקעות יעבירו למדינה 50% מזכויות הבנייה בגוש,
ובמקביל יפונה שדה דב. לא נקבע לוח זמנים ליישום הסכם זה.

0

הוצגו תכניות לפינוי המתחם.

0

החלטת ממשלה להפסקת הפעילות האזרחית בשדה  עד יום 30.6.2016

0

התחייבות המדינה לפנות את השדה עד ליום 1.4.2017

0

שדה דב יפונה ומתחם דב החדש יוקם

אודות

מנהלי הגוש הגדול הם מנהלים שמונו מטעם בית המשפט לניהול שטח הגוש הגדול (6896).
מינוי מנהלים לגוש (עוד בשנות ה-70 למאה הקודמת) נעשה לאור העובדה כי מספר הבעלים בחלקה
הינו קרוב ל- 2000. המנהלים מוסמכים לטפל בכל הקשור לתכנון, פיתוח, ניהול קרקע
(בחלק המערבי של הגוש), להופיע מול הרשויות השונות בשם הבעלים, לטפל בתביעות ועוד.